V obci se podařilo v minulých letech úspěšně realizovat několik investičních akcí s využitím státních dotací nebo dotací z evropských fondů:

 

Národní a evropské fondy: 

Oslavička - splašková kanalizace a ČOV

- realizace: 2020-

- celkové náklady na projekt: xxx.xxx Kč

- přiznaná dotace: xxx.xxx Kč

- poskytovatel: NPŽP (žádost podána svazkem VODOVODY A KANALIZACE, Třebíč)

Vybudování splaškové kanalizace a ČOV v obci Oslavička.

 

Vybudování zázemí pro volnočasové aktivity a odpočinek - etapa 3

- realizace: 2019-2020

- celkové náklady na projekt: xxx.xxx Kč

- přiznaná dotace: xxx.xxx Kč

- poskytovatel: MMR

Vybudování multifunkčního hřiště za obecním úřadem.

 

Vybudování zázemí pro volnočasové aktivity a odpočinek - etapa 2

- realizace: 2018

- celkové náklady na projekt: 588.907 Kč

- přiznaná dotace: 400.000 Kč

- poskytovatel: MMR

Vybudování dětského hřiště za obecním úřadem.

 

Pořízení zásahového a evakuačního dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolních hasičů OslavičkaDopravní automobil

- realizace: 2016

- celkové náklady na projekt: 893.681 Kč

- přiznaná dotace: 446.840,50 Kč (HZSČR - MV) + 297.893 Kč (Kraj Vysočina) = 744.733,50 Kč

- poskytovatel: HZSČR - MV, Kraj Vysočina

Pořízení dopravního automobilu typu Fiat Ducato Light 2,3 MTJ EURO 6 150 k 33 L2H2 Combi.

Více informací

 

Pořízení kompostérů a štěpkovače pro obec Oslavička

- realizace: 2015

- celkové náklady na projekt: 736.160 Kč

- přiznaná dotace: 661.367,70 Kč

- poskytovatel (ERDF/FS, SFŽP/SR): SFŽP - OPŽP

Pořízení 100 ks kompostérů pro občany a štěpkovače.

 

Technická infrastruktura v pro 7 RD v lokalitě Od Chalup

- realizace: 2009

- celkové náklady na projekt:

- přiznaná dotace: 350.000 Kč (50.000 Kč na 1 stavební pozemek)

- poskytovatel dotace: MMR

Vybudování splaškové, dešťové kanalizace a ČOV

 

Komunikace pro 7 RD v lokalitě Od Chalup

- realizace: 2008-2009

- celkové náklady na projekt:

- přiznaná dotace:

- poskytovatel dotace: SZIF - Program obnovy venkova - EU

Vybudování příjezdové komunikace, terénní úpravy pro 7 RD v lokalitě Od Chalup.

 

Odbahnění rybníka HorkaRybnik Horka

- realizace: 2008

- celkové náklady na projekt: 1.682.500,50 Kč

- přiznaná dotace (ERDF/FS, SFŽP/SR): 1.482.120,44 Kč 

- poskytovatel dotace: SFŽP - OPŽP 

 

  

Krajské dotace, dotace ostatních subjektů:  

krVys logo

Kraj Vysočina

2017 - Zabezpečení budovy obecního úřadu a obecního skladu - pořízení nového elektronického zabezpečovacího systému (celk. náklady: 31.799 Kč, dotace: 15.899 Kč)

2017 - Pořízení křovinořezu a postřikovače (celk. náklady: 17.799 Kč, dotace: 13.000 Kč)

2016 - Pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany (spolufinancováno s HZSČR - MV, dotace: 297.893 Kč) - bližší info výše

2010 - 650. výročí první písemné zmínky o obci Oslavička - 14. 8. 2010 (celk. náklady: 40.975 Kč/dotace: 9.200 Kč)

Fond Vysočiny - Kraj Vysočina

Fond Vysočiny

2018 - Oslavička - splašková kanalizace a ČOV - projektová dokumentace pro stavební řízení (Fond Vysočiny - Čistá voda, celk. náklady: 240.000 Kč, dotace: 143.000 Kč)

2017 - Oslavička - splašková kanalizace a ČOV - projektová dokumentace pro územní řízení (Fond Vysočiny - Čistá voda, celk. náklady: 148.000 Kč, dotace: 88.000 Kč)

Program obnovy venkova Vysočiny (POVV) - Kraj Vysočina

2020 - Chodník k multifunkčnímu hřišti (celk. náklady: 293.578 Kč, dotace: 127.000 Kč)

2019 - Pořízení malotraktoru (celk. náklady: 244.299 Kč, dotace: 127.000 Kč)

2018 - Výměna bezdrátového rozhlasu a instalace nových sloupů veřejného osvětlení - nový bezdrátový rozhlas + sloupy veř. osvětlení za obecním úřadem (celk. náklady: 256.573 Kč, dotace: 127.000 Kč)

2017 - Výměna jímky obecního úřadu a úprava okolního veřejného prostranství (celk. náklady: 200.000 Kč, dotace: 120.000 Kč)

2016 - Rozšíření veřejného osvětlení - výměna 36 ks stávajících svítidel za LED + rozšíření o 14 ks LED svítidel (celk. náklady: 493.667 Kč, dotace: 110.000 Kč)

2015 - Oprava budovy obecního úřadu (celk. náklady: 208.616 Kč, dotace: 105.000 Kč)

2014 - Oprava kapličky a okolního veřejného prostranství (celk. náklady: 188.956 Kč, dotace: 106.000 Kč)

2013 - Úprava ČOV a přilehlého veřejného prostranství (dotace: 109.000 Kč)

2012 - Vybudování zázemí pro společenské aktivity v obci (dotace: 107.000 Kč) - zázemí u budovy obecního úřadu

2011 - Vybudování čekáren a sloupů veřejného osvětlení (dotace: 111.000 Kč) - čekárny a veřejné osvětlení v místní části Ovčírna

2010 - Úprava veřejných prostranství obce (celk. náklady: 150.000 Kč, dotace: 90.000 Kč)

2009 - Instalace veřejné osvětlení v části obce Oslavička (celk. náklady: 496.441 Kč, dotace: 134.000 Kč)

2008 - Úprava veřejného prostranství na návsi (dotace: 105.000 Kč)

2007 - Bezdrátový rozhlas a veřejné osvětlení v obci Oslavička (dotace: 119.000 Kč)

2006 - Veřejné osvětlení a rozhlas v místní části Ovčírna (dotace: 127.000 Kč)

Sportoviště - Kraj Vysočina

2020 - Oslavička - dokončení a dovybavení multifunkčního hřiště - dřevěné hrazení, koše a branky (celk. náklady: 162.826 Kč, dotace: 65.130 Kč ) 

 

 

Nadace ČEZ

Krizové řízení 2020 - Nadace ČEZ

2020 - Ochranné pomůcky a dezinfekce pro občany obce Oslavička (celk. náklady: xxx Kč, dotace: 30.000 Kč)

Stromy 2015 - Nadace ČEZ

2015 - Stromořadí v obci Oslavička (celk. náklady: 100.000 Kč, dotace: 100.000 Kč) - výsadba stromořadí v lokalitě Od Chalup, u rybníka Horka a kolem obchvatu obce - více informací