uzavirkaUzavírka silnice II/360 mezi Oslavičkou a Rudíkovem bude v termínu od 1. 4. do 30. 10. 2020. V této době dojde i ke změnám jízdních řádů. Jízdní řád 840209 spoj č. 9 zůstává beze změny. Z důvodu vzniklé mimořádné události – COVID 19 je po dobu prázdninového režimu dočasně přesunuta obslužnost zastávky Oslavička, do stávající zastávky Oslavička,rozc.

Více o uzavírce zde.

Změněné jízdní řady zde:
790311
840214
840214