Dle § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme informace o odpadovém hospodářství v obci Oslavička za rok 2021.