Projekt "Stromořadí v obci Oslavička" - Nadace ČEZ