Státní pozemkový úřad oznamuje zamýšlený převod pozemku 485/2 v k. ú. Oslavička, u něhož nelze doložit vlastnické právo. Námitky nejpozději do 20. 9. 2017. Více informací zde.