Na úředních deskách obce byl zveřejněn rozpočet obce Oslavička na rok 2016 a rozpočtový výhled na roky 2017-2020.