Prosíme ty, kteří dosud nepodepsali smlouvu a nevyzvedli si kompostéry, aby se dostavili na obecní úřad kdykoli v úředních hodinách. Nejlépe po předchozí domluvě. Děkujeme.