foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Jste zde:

Veřejnoprávní smlouvy svazku VODOVODY A KANALIZACE Třebíč

Označení (jednací číslo): 411/2015

Popis (anotace):

Dle zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění mimo jiné zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně dle § 10d odst. 2 tohoto zákona zveřejní poskytovatel, kterým je svazek obcí, veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a její dodatky na úředních deskách členských obcí způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Veřejnoprávní smlouvy VODOVODY A KANALIZACE Třebíč:

http://www.vaktr.cz/verejnopravni-smlouvy.html

 

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 30.09.2015

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Markéta Šulová

  Obec Oslavička Telefon: 776 294 592 
  Oslavička 39 Telefon: 737 868 737
675 05 Rudíkov Telefon: 773 795 883
IČ: 00378305  Email: ou.oslavicka@seznam.cz

Michael Grabner Womens Jersey