foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Jste zde:

Dne 3.2.2018 v 10:00 v hasičce kulturního domu v Oslavici se koná valná hromada Honebního společenstva Balinské údolí se sídlem v Oslavici.

Program jednání:
1. Zpráva o činnosti HS v roce 2017
2. Zpráva o finančním hospodaření v roce 2017
Na valnou hromadu jsou zváni všichni členové honebního společenstva.

Na základě usnesení valné hromady HS ze dne 10.3.2013, toto oznámení nahrazuje písemné pozvánky na valnou hromadu HS.

doc. Ing. František Šoukal, Ph.D., starosta HS

  Obec Oslavička Telefon: 776 294 592 
  Oslavička 39 Telefon: 737 868 737
675 05 Rudíkov Telefon: 773 795 883
IČ: 00378305  Email: ou.oslavicka@seznam.cz

Michael Grabner Womens Jersey