foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Jste zde:

uz plan

POZOR ZMĚNA! VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚP OSLAVIČKA SE KVŮLI NUTNOSTI AKTUALIZOVAT ÚP ODKLÁDÁ Z 21. 9. 2018 NA 19. 10. 2018!!!

Veřejné projednání návrhu ÚP Oslavička se uskuteční v pátek 19. 10. ve 14:00 hodin v kanceláři obecního úřadu Oslavička.

Návrh ÚP bude vystaven od 17. 9. do 26. 10. 2018 k veřejnému nahlédnutí:

1. na obecním úřadě Oslavička

2. na MěÚ Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje

3. na www: http://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany-ve-spravnim-obvodu-orp-velke-mezirici

Veřejnou vyhlášku naleznete na úřední desce zde.

  Obec Oslavička Telefon: 776 294 592 
  Oslavička 39 Telefon: 737 868 737
675 05 Rudíkov Telefon: 773 795 883
IČ: 00378305  Email: ou.oslavicka@seznam.cz

Michael Grabner Womens Jersey