foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Jste zde:

scitani2021V letošním roce proběhne sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání je primárně navrženo jako online.

Rozhodným okamžikem pro sčítán je půlnoc z pátku 26. 3. 2021 na sobotu 27. 3. 2021 (sčítá se k tomuto datu).

Od 27. 3. 2021 do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci: https://www.scitani.cz

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst. Tuto část Sčítání 2021 zajišťují z velké části naši partneři z České pošty, s. p. Distribuce a sběr listinných formulářů budou pravděpodobně probíhat ve složité epidemické situaci. Činnost sčítacích komisařů i kontaktních míst bude v součinnosti ČSÚ a České pošty upravena tak, aby došlo k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem za dodržení aktuálních hygienických opatření.

Seznam sčítacích obvodů v obci, jména a příjmení a čísla průkazů příslušných sčítacích komisařů pro jednotlivé sčítací obvody budou dostupné od 6. 3. 2021 v aplikaci České pošty na adrese https://scitani.ceskaposta.cz

Více informací v přiloženém letáku.

  Obec Oslavička Telefon: 776 294 592 
  Oslavička 39 Telefon: 773 795 882
675 05 Rudíkov Telefon: 778 709 739
IČ: 00378305  Email: ou.oslavicka@seznam.cz

Michael Grabner Womens Jersey