foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Jste zde:

1. Tuto sobotu 9. 4. se budou na obecním úřadě mezi 16. a 17. hodinou vybírat poplatky za odpad a psy za rok 2016. Poplatky zůstaly nezměněny, tedy 400 Kč/osobu, resp. 400 Kč/rekreační objekt (kde není trvale hlášena žádná osoba), 40 Kč/psa. Poplatky je možné zaplatit také na bezhotovostně na účet obce: 231076571/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nemovitosti, za kterou platíte. Děkujeme.

2. Na všech lokalitách, tedy i u nás, proběhne mezi občany socioekonomický výzkum – dotazníkové šetření, které pro SÚRAO realizuje firma ppm factum research. Výsledky tohoto průzkumu budou mít vliv na další výběr umístění hlubinného úložiště! Názor občanů je jedním z kritérií výběru čtyřech a následně dvou finálních lokalit! Rozhodujícími termíny provedení dotazování budou víkendy 16. - 17. 4. a 23. - 24. 4. 2016. Maximální délka by se měla pohybovat mezi 15 a 20 minutami. Více informací na internetových stránkách obce.

  Obec Oslavička Telefon: 776 294 592 
  Oslavička 39 Telefon: 773 795 882
675 05 Rudíkov Telefon: 778 709 739
IČ: 00378305  Email: ou.oslavicka@seznam.cz

Michael Grabner Womens Jersey