foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Jste zde:

Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Označení (jednací číslo): DOP/1570/2016/686/2016-krej

Popis (anotace):

Oznámení se týká záměru stanovení místní úpravy provozu:

a) Na účelové komunikaci p.č. 468/2, p.č. 468/3 v k.ú. Oslavička (železniční přejezd)
k KARTRAS spol. s r.o., dopravní značení: č. B 17 (8m) – zákaz vjezdu vozidel nebo
souprav vozidel jejichž délka přesahuje vyznačenou mez.


b) Na účelové komunikaci p.č. 493/1, p.č. 494 v k.ú. Oslavička (železniční přejezd) Ovčírna
dopravní značení: č. B 17 (5m) – zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel jejichž délka
přesahuje vyznačenou mez.


c) Na účelové komunikaci p.č. 288/28, p.č. 288/17 v k.ú. Oslavička (železniční přejezd)
k rybníku Benetínský, dopravní značení: č. B 17 (14m) – zákaz vjezdu vozidel nebo souprav
vozidel jejichž délka přesahuje vyznačenou mez


Vyvěšeno: 01.02.2016

Sejmuto: 17.02.2016

Zveřejnil (zodpovídá): Markéta Šulová

  Obec Oslavička Telefon: 776 294 592 
  Oslavička 39 Telefon: 773 795 882
675 05 Rudíkov Telefon: 778 709 739
IČ: 00378305  Email: ou.oslavicka@seznam.cz

Michael Grabner Womens Jersey