foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Jste zde:

HUObci Oslavička bylo dne 7. 4. 2017 doručeno prostřednictvím datové schránky sdělení Ministerstva životního prostředí č. j. 781/560/17, kterým bylo oznámeno podání rozkladu SÚRAO č.j.: SURAO-2017-1098, k prodloužení doby platnosti rozhodnutí č.j. 1739/560/13; 67683/ENV/13 sp. zn. GEO 17/2013 ze dne 20.10.2014.
Zastupitelstvo obce Oslavička na svém zasedání č. 01/2017, které se konalo 8. 1. 2017, projednalo oznámení Ministerstva životního prostředí, ve kterém nám byl sdělen záměr o prodloužení průzkumného území Horka. Svým usnesením číslo ZAS/01/2017/03 tehdy jednohlasně zastupitelstvo obce rozhodlo o podání a vyjádření NESOUHLASNÉHO STANOVISKA k tehdy oznámenému záměru prodloužení průzkumného území Horka. Tímto se tedy znovu a opakovaně vyjadřujeme proti prodloužení doby platnosti rozhodnutí č.j. 1739/560/13; 67683/ENV/13 sp. zn. GEO 17/2013 ze dne 20.10.2014. S podaným rozkladem ze strany SÚRAO č.j.: SURAO-2017-1098 zásadně nesouhlasíme a žádáme Ministerstvo životního prostředí, aby neprodlužovalo PÚZZZK Horka.
Odůvodnění nesouhlasného stanoviska
Všech 9 dotčených obcí lokality Horka vyjádřilo 28. 7. 2016 na schůzce s ministrem průmyslu a obchodu nesouhlasné stanovisko, které jsme zaslali všem členům vlády.
Trváme na zastavení procesu vyhledávání na všech vytipovaných lokalitách a požadujeme nejprve schválení platné legislativy, která by dala obcím větší práva na hájení svých zájmů v tomto procesu. Před pokračováním průzkumných prací požadujeme schválení zákona o hlubinném úložišti a trváme na zastavení průzkumných prací do doby, než bude soudem rozhodnuto ve věci podaných žalob na rozhodnutí ministra životního prostředí o stanovení průzkumných území.

Žádost Ministerstva životního prostředí o stanovisko k rozkladu podaného SÚRAO 

Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o zastavení správního řízení 

Sdělení Ministerstva životního prostředí o záměru prodloužení doby platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území Horka 

bab67Zápis dětí se koná 4. května 2017 od 14 do 17 hodin formou dne otevřených dveří v MŠ, třída Včeličky. Více informací v příloženém dokumentu.

Během příštího týdne (13. - 19. 3.) bude v obci geodetická firma provádět výškové zaměření obce kvůli zpracování projektu splaškové kanalizace a centrální čistírny odpadních vod.

Prosíme občany o umožnění vstupu na soukromé pozemky. Děkujeme

MUDr. Judita Skoumalová oznamuje:

Ve dnech 13.3., 14.3. a 15.3.2017 bude v ordinaci Budišov i Rudíkov sama sestřička
Ve dnech 16.3. a 17.3.2017 čerpáme dovolenou. Zastupuje MUDr. Benáček, Budišov.

lekarMUDr. Judita Skoumalová informuje, že od 1. 2. 2017 přebírá po MUDr. Kvapilovi ordinaci praktického lékaře v Budišově a Rudíkově. Rozsah péče se nemění. Dochází ke ZMĚNĚ ORDINAČNÍCH HODIN. Více v přiloženém informačním letáku.

Tam jsou četné prostředky pro nejrůznější případy. Ve skutečnosti, on-drogerie vyplnit miliony on-line receptury každý den. Existují různé léky na mužské impotence lék. Máte-li zájem o Cialis kupon, patrně chtějí studovat o http://cialis-cz.com/. Kde si můžete čtení více informační o http://cialis-cz.com/kupon.html? Lékařský recenzi o cialis prodej uvádějí, že pánské Nejčastějším sexuálním problémem je erektilní dysfunkce. Obvykle lidé, kteří pijí nadměrně jako marihuana je obtížné dosáhnout erekce a zkroucení se na vztyčitelný dysfunkce léky. Takže je to závažný vědět o této věcí. Navíc, tam jsou některé z vysvětlení a farmaceutů jsou vždy schopni určit váš problém pomocí biologických testů. Takový problém je nejlépe řešit s odbornou pomoc, obvykle prostřednictvím poradenství s certifikovaným poskytovatelem zdravotní péče. Dobrý sex terapeut může nabídnout několik nových léčbu, která je lepší pro vaše okolností. Kvalifikovaný lékař posoudí otázku předpis pro vás za předpokladu, léky, včetně Cialis, je vhodný pro vás.

covZastupitelstvo obce Oslavička se rozhodlo zaměřit na zlepšení kvality vypouštění odpadních vod v obci a využít k tomuto záměru aktuální dotační tituly. V současné době prověřujeme variantu centrální čistírny odpadních vod včetně vybudování centrální splaškové kanalizace. Další možností je pořízení domovních čistíren odpadních vod pro občany nenapojené na žádnou stokovou síť. Tuto variantu bychom volili v případě, že by záměr s centrální čistírnou odpadních vod nebylo možné zrealizovat.

Tam jsou četné prostředky pro nejrůznější případy. Ve skutečnosti, on-drogerie vyplnit miliony on-line receptury každý den. Existují různé léky na mužské impotence lék. Máte-li zájem o Cialis kupon, možná chtějí studovat o http://cialis-cz.com/. Kde si můžete přečíst více informací o http://cialis-cz.com/kupon.html? Lékařský recenzi o cialis prodej uvádějí, že pánské Nejčastějším sexuální problémem je vztyčitelný dysfunkce. Obvykle lidé, jenž pijí nadměrně jako marihuana je obtížné dosáhnout erekce a obrátit se na vztyčitelný dysfunkce léky. Takže je to závažný vědět o této věcí. Navíc, tam jsou některé z vysvětlení a farmaceutů jsou vždy schopni určit váš problém pomocí biologických testů. Takový problém je nejlépe řešit s odbornou pomoc, obvykle prostřednictvím poradenství s certifikovaným poskytovatelem zdravotní péče. Dobrý sex terapeut může nabídnout několik nových léčbu, která je lepší pro vaše okolností. Kvalifikovaný doktor posoudí otázku předpis pro vás za předpokladu, léky, včetně Cialis, je hodí pro vás.

HUObci Oslavička bylo dne 27. 12. 2016 doručeno prostřednictvím datové schránky sdělení Ministerstva životního prostředí ze dne 27. 12. 2016, č. j. 85057/ENV/16, 2810/560/16, kterým byl oznámen záměr prodloužení doby platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území Horka.
Zastupitelstvo obce Oslavička na svém zasedání č. 01/2017, které se konalo 8. 1. 2017, projednalo oznámení Ministerstva životního prostředí, ve kterém nám byl sdělen záměr o prodloužení průzkumného území Horka. Svým usnesením číslo ZAS/01/2017/03 jednohlasně zastupitelstvo obce rozhodlo o podání a vyjádření NESOUHLASNÉHO STANOVISKA k oznámenému záměru prodloužení průzkumného území Horka, ve stanovené lhůtě do 13. ledna 2017.
Odůvodnění nesouhlasného stanoviska
Všech 9 dotčených obcí lokality Horka vyjádřilo 28. 7. 2016 na schůzce s ministrem průmyslu a obchodu nesouhlasné stanovisko, které jsme zaslali všem členům vlády.
Trváme na zastavení procesu vyhledávání na všech vytipovaných lokalitách a požadujeme nejprve schválení platné legislativy, která by dala obcím větší práva na hájení svých zájmů v tomto procesu. Před pokračováním průzkumných prací požadujeme schválení zákona o hlubinném úložišti a trváme na zastavení průzkumných prací do doby, než bude soudem rozhodnuto ve věci podaných žalob na rozhodnutí ministra životního prostředí o stanovení průzkumných území.

Sdělení Ministerstva životního prostředí o záměru prodloužení doby platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území Horka 

DA1

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Oslavička byla vybavena novým evakuačním a zásahovým dopravním automobilem Fiat Ducato. Pořízení tohoto automobilu bylo možné díky finanční podpoře HZS ČR a Kraje Vysočina. Z celkových nákladů na akci 893.681 Kč přispěl HZS ČR (MV) částkou 446.840,50 Kč, Kraj Vysočina částkou 297.893 Kč, vlastní zdroje tvořily 148.947,50 Kč.

 

Podpořil Kraj Vysočina

Číst dál...

vanoceZastupitelé obce Oslavička přejí Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

Tam jsou četné prostředky pro nejrůznější případy. Ve skutečnosti, on-drogerie vyplnit miliony on-line receptury každý den. Existují různé léky na mužské impotence lék. Máte-li zájem o Cialis kupon, pravděpodobně chtějí studovat o http://cialis-cz.com/. Kde si můžete přečíst více informací o http://cialis-cz.com/kupon.html? Lékařský recenzi o cialis prodej uvádějí, že pánské Nejčastějším pohlaví problémem je erektilní dysfunkce. Obvykle lidé, kteří pijí nadměrně jako marihuana je obtížné dosáhnout erekce a obrátit se na erektilní dysfunkce léky. Takže je to závažný vědět o této věcí. Navíc, tam jsou několik z vysvětlení a farmaceutů jsou vždy schopni určit váš problém pomocí biologických testů. Takový problém je nejlépe řešit s odbornou pomoc, obvykle prostřednictvím poradenství s certifikovaným poskytovatelem zdravotní péče. Dobrý sex terapeut může nabídnout několik nových léčbu, která je lepší pro vaše okolností. Kvalifikovaný lékař posoudí otázku recept pro vás za předpokladu, léky, včetně Cialis, je hodí pro vás.

  Obec Oslavička Telefon: 776 294 592 
  Oslavička 39 Telefon: 773 795 882
675 05 Rudíkov Telefon: 778 709 739
IČ: 00378305  Email: ou.oslavicka@seznam.cz

Michael Grabner Womens Jersey