foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Jste zde:

Kdo máte zájem o revizi komínů, nahlašte se prosím do 8. 10. 2017 panu Švecovi nebo některému ze zastupitelů. Termín provedení revize se upřesní následně.

kurovecOdbor životního prostředí Městského úřadu Velké Meziříčí vyzývá vlastníky lesů:

Z důvodu letošních mimořádně nepříznivých klimatických podmínek (především účinků sucha a extrémních teplot v lesních porostech) došlo k velkému rozvoji kůrovců a i přes zodpovědný přístup většiny z Vás se bohužel dosud nepodařilo odvrátit nebezpečí rozsáhlé kůrovcové kalamity. Proto vás žádáme o důsledné a opakované provádění kontrol svého lesního majetku za účelem zjištění výskytu a rozsahu napadení stromů kůrovci.

Vzhledem ke skutečnosti, že celý systém ochrany proti těmto i dalším hmyzím škůdcům je založen především na prevenci, je nezbytně nutné provádět v souladu s lesním zákonem včas a důsledně zejména tato opatření:
1. včas likvidovat veškerou pro kůrovce atraktivní dřevní hmotu, vhodnou pro jejich namnožení (zlomce, vývraty, silně oslabené a usychající jedince)
2. důsledně vyhledávat a včas vhodným způsobem asanovat dřevní hmotu již kůrovci napadenou (nejlépe provést okamžité vytěžení stromů a jejich odvoz z lesa, popř. provést odkornění a spálení kůry, nebo chemické ošetření dřevní hmoty)
3. dočišťovat ohniska žíru pomocí lapáků, otrávených lapáků, nebo feromonových lapačů
Je nezbytně nutné, aby všichni vlastníci lesů postupovali podle pokynů svých odborných lesních hospodářů a využívali jejich odborných znalostí a praktických zkušeností, neboť zejména včasné
vyhledávání stromů, u nichž se teprve začínají projevovat příznaky napadení podkorním hmyzem, je činnost poměrně náročná a zodpovědná. Pouze důsledná a zejména včasná realizace výše uvedených opatření povede k odvrácení kůrovcové kalamity.
Odborným lesním hospodářem pro obec Oslavičku pro soukromé lesy je Vladimír Smejkal, tel. 724 524 201 (Lesní správa Nové Město n a Moravě), pro obecní lesy je Ing. Jaroslav Vaněk, tel. 603 260 101.  

Bližší informace v přiložených výzvách:

Výzva MěÚ VM

Leták "Kůrovec ohrožuje vaše lesy".

Leták "Kůrovec".

Leták "Identifikace napadených stromů".

 

170902 RodaciJiž tradičně si Vás dovolujeme pozvat na setkání rodáků obce, které letos proběhne v sobotu 2. 9. 2017. Oslavy budou zahájeny ve 13 hodin mší svatou, kterou odslouží pan farář Václav Knotek. Dále pak bude pokračovat za obecním úřadem, kde bude zajištěno občerstvení a hudba k poslechu i tanci.

pondělí 25. 8. 2017 od 8..00 se budou odečítat elektroměry. Pokud máte zájem, můžete stav svého elektroměru odeslat SMS (spolu se jménem a bydlištěm) na telefonní číslo pracovníka, který bude odečty provádět: 773 530 525, pak není potřeba jeho návštěva u Vás.

destovkaVzhledem ke stávajícímu suchému období a nepříznivé hydrologické situaci na území celého ORP Velké Meziříčí (obdobná situace nastala již v roce 2015) se podařilo vodoprávnímu úřadu zaevidovat všechny obce spadající pod vodoprávní úřad Velké Meziříčí do seznamu suchem ohrožených obcí pro případné získání dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR. Bližší informace k vyhlášené Výzvě č. 12/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí „Dešťovka“ zde: https://www.dotacedestovka.cz/

MUDr. Judita Skoumalová oznamuje, že ve dnech 7. 8. - 16. 8. 2017 čerpá dovolenou. Zastupuje MUDr. Zdeněk Benáček, Budišov. Ve dnech 17. 8. a 18. 8. 2017 bude v ordinaci jenom sestřička.

download1Vzhledem ke stávajícímu suchému období a nepříznivé hydrologické situaci vyzývá odbor
ŽP Městského úřadu Velké Meziříčí jako příslušný vodoprávní úřad všechny fyzické a
právnické osoby k nutnosti šetření vodou a omezování zalévání pozemků, napouštění
bazénů, mytí vozidel apod.

Více informací zde.

Státní pozemkový úřad oznamuje zamýšlený převod pozemku 485/2 v k. ú. Oslavička, u něhož nelze doložit vlastnické právo. Námitky nejpozději do 20. 9. 2017. Více informací zde.

hodinyOznamujeme, že během července nebudou pravidelné úřední hodiny. V případě potřeby je možné se na nich domluvit na čísle: 776 294 592. Děkujeme.

  Obec Oslavička Telefon: 776 294 592 
  Oslavička 39 Telefon: 773 795 882
675 05 Rudíkov Telefon: 778 709 739
IČ: 00378305  Email: ou.oslavicka@seznam.cz

Michael Grabner Womens Jersey