foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Jste zde:

hodinyOznamujeme, že během července nebudou pravidelné úřední hodiny. V případě potřeby je možné se na nich domluvit na čísle: 776 294 592. Děkujeme.

Prosíme všechny o pomoc s úpravou veřejného prostranství za obecním úřadem. Sraz je v sobotu 9. 6. 2018 v 16 hodin u OÚ. Potřebujeme pomoci s vyhrabáním větví, osetím plochy, zabezpečením potoka a přesunem starého dětského hřiště. DĚKUJEME VŠEM, KDO SE ZÚČASTNÍ!

HUZástupci obcí lokality Horka připravili petici žádající zastavení veškerých gelogických výzkumných a průzkumných prací a vyřazení lokality Horka z řízení pro umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu v naší lokalitě. Podpisem vyjadříte také svůj nesouhlas se vstupem SÚRAO a jí pověřených organizací na pozemky ve Vašem vlastnictví za účelem provádění geologických výzkumů a průzkumů. Petici je možno podepsat na obecním úřadě. Je vyvěšena na dveřích kanceláře.

 

Petice

Informační leták

covZastupitelstvo obce zve všechny občany na informační schůzku k projektu "Oslavička - splašková kanalizace a ČOV", která se uskuteční v pátek 8. 6. 2018 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Chtěli bychom Vám představit projekt, nastínit další postup a pan projektant je připraven zodpovědět technické dotazy.

Více na přiloženém letáku.

odpad psiPROSÍME VŠECHNY, KDO DOSUD NEUHRADILI POPLATKY ZA ODPADY A PSY ZA ROK 2018, ABY TAK UČINILI CO NEJDŘÍVE!

Poplatky zůstaly nezměněny, tedy 400 Kč/osobu, resp. 400 Kč/rekreační objekt (kde není trvale hlášena žádná osoba), 40 Kč/psa. Poplatky je možné zaplatit také bezhotovostně na účet obce: 231076571/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nemovitosti, za kterou platíte. Děkujeme.

pálení1Zveme všechny za obecní úřad, kde v sobotu proběhne tradiční pálení čarodějnic. Zapalujeme mezi 17.00 a 17.30. Pivo bude k dispozici. Ostatní občerstvení vítáno :).

Prosíme také o pomoc s přípravou - sraz 15.30 u obecního úřadu. Děkujeme

cista vysocinaSDH Oslavička se ve spolupráci s obcí Oslavička opět zúčastní projektu Čistá Vysočina organizovaného krajem Vysočina. Cílem tohoto projektu je vyčistit okolí komunikací v blízkosti obce. Kraj Vysočina poskytl pytle na odpad a reflexní vesty a zajistí svoz odpadu. Se zastupiteli jsme se rozhodli akci podpořit. Zúčastněným poskytneme rukavice a po skončení úklidu bude v zasedací místnosti obecního úřadu připraveno občerstvení. Všichni jste na akci zváni. Protože kraj poskytl pouze dvě reflexní vesty, doporučujeme si vzít vlastní z důvodu vyšší bezpečnosti. Akce Čistá Vysočina proběhne v sobotu 21. 4. 2018. Sraz je ve 13 hodin u obecního úřadu.

Pokyny pro sběrače

Čistá Vysočina 2018

2017 DPUZdravý domov Vysočina za podpory obcí pořádá v rámci celorepublikového Dne proti úložišti tradiční pochod Budišovskem, který se koná v sobotu 21. 4. 2018. Opět budou připraveny i cyklotrasy. Start je mezi 9. a 10. hodinou. Cíl je v 11.00 na průniku všech tras (viz. mapka). 

Více na přiloženém plakátu.

Mapka

  Obec Oslavička Telefon: 776 294 592 
  Oslavička 39 Telefon: 737 868 737
675 05 Rudíkov Telefon: 773 795 883
IČ: 00378305  Email: ou.oslavicka@seznam.cz

Michael Grabner Womens Jersey