foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Jste zde:

180cs 1

MUDr. Milan Bušek, oznamuje že v termínu v pátek 24. 3. 2023, z důvodu účasti na kongresu nebude ordinovat.

Zastupují MUDr. Janovský a MUDr. Jabůrková na DS Račerovická.

Ze stejného důvodu se čtvrteční odpolední ordinace 23. 3. 2023 přesouvá na dopoledne.

 

180cs 1

MUDr. Milan Bušek, oznamuje že v termínu 6. 2. 2023 až 10. 2. 2023 nebude ordinovat z důvodu dovolené.

Zastupuje MUDr. Bártová v Hrotovicích. V akutních případech poskytne ošetření také MUDr. Janovský na DS Modřínová v Třebíči.

 

volbyStarostka obce Oslavička podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o volbě prezidenta republiky)


o z n a m u j e:

 

1. II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční:
v pátek dne 27. ledna 2023 v době od 14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu dne 28. ledna 2023  v době od 8.00 do 14.00 hodin.

2. Místa konání voleb a volební okrsky:

OKRSEK č. 1
volební místnost: Obecní úřad Oslavička, kancelář starosty
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v obci: Oslavička

Číst dál...

volbyStarostka obce Oslavička podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o volbě prezidenta republiky)


o z n a m u j e:

 

1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční:
v pátek dne 13. ledna 2023 v době od 14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu dne 14. ledna 2023  v době od 8.00 do 14.00 hodin.

2. Místa konání voleb a volební okrsky:

OKRSEK č. 1
volební místnost: Obecní úřad Oslavička, kancelář starosty
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v obci: Oslavička

Číst dál...

180cs 1 

MUDr. Judita Skoumalová oznamuje, že v době 22.12. 2022 - 1.1. 2023 bude čerpat dovolenou. Zastupuje MUDr. Benáček Zdeněk.

nebezp odpadVe pátek 4. 11. 2022 bude firma AVE provádět svoz nebezpečného odpadu. Pokud máte zájem o odvoz tohoto odpadu, přivezte ho nejpozději do 6:00 hod. 4. 11. 2022 do prostoru před hasičské garáže u obecního úřadu v Oslavičce. 

Seznam nebezpečných odpadů a informační leták:

 

Číst dál...

volbyStarostka obce Oslavička podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
o z n a m u j e:

1. Volby do zastupitelstva obce Oslavička se uskuteční:
v pátek dne 23. září 2022 v době od 14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu dne 24. září 2022  v době od 8.00 do 14.00 hodin.

2. Místa konání voleb a volební okrsky:

OKRSEK č. 1
volební místnost: Obecní úřad Oslavička, kancelář starosty
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v obci: Oslavička

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Více informací zde.

  Obec Oslavička Telefon: 776 294 592 
  Oslavička 39 Telefon: 773 795 882
675 05 Rudíkov Telefon: 778 709 739
IČ: 00378305  Email: ou.oslavicka@seznam.cz

Michael Grabner Womens Jersey