foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Jste zde:

pondělí 25. 8. 2017 od 8..00 se budou odečítat elektroměry. Pokud máte zájem, můžete stav svého elektroměru odeslat SMS (spolu se jménem a bydlištěm) na telefonní číslo pracovníka, který bude odečty provádět: 773 530 525, pak není potřeba jeho návštěva u Vás.

destovkaVzhledem ke stávajícímu suchému období a nepříznivé hydrologické situaci na území celého ORP Velké Meziříčí (obdobná situace nastala již v roce 2015) se podařilo vodoprávnímu úřadu zaevidovat všechny obce spadající pod vodoprávní úřad Velké Meziříčí do seznamu suchem ohrožených obcí pro případné získání dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR. Bližší informace k vyhlášené Výzvě č. 12/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí „Dešťovka“ zde: https://www.dotacedestovka.cz/

MUDr. Judita Skoumalová oznamuje, že ve dnech 7. 8. - 16. 8. 2017 čerpá dovolenou. Zastupuje MUDr. Zdeněk Benáček, Budišov. Ve dnech 17. 8. a 18. 8. 2017 bude v ordinaci jenom sestřička.

download1Vzhledem ke stávajícímu suchému období a nepříznivé hydrologické situaci vyzývá odbor
ŽP Městského úřadu Velké Meziříčí jako příslušný vodoprávní úřad všechny fyzické a
právnické osoby k nutnosti šetření vodou a omezování zalévání pozemků, napouštění
bazénů, mytí vozidel apod.

Více informací zde.

Státní pozemkový úřad oznamuje zamýšlený převod pozemku 485/2 v k. ú. Oslavička, u něhož nelze doložit vlastnické právo. Námitky nejpozději do 20. 9. 2017. Více informací zde.

hodinyOznamujeme, že během července nebudou pravidelné úřední hodiny. V případě potřeby je možné se na nich domluvit na čísle: 776 294 592. Děkujeme.

170610 Oslavicka Detsky denSrdečně Vás zveme na dětský den, který se koná v sobotu 10. 6. 2016 od 14 hodin v Oslavičce za OÚ. Pro děti jsou připraveny soutěže s odměnou, trampolína a skákací hrad. Můžete vidět i vůz hasičského záchranného systému. Občerstvení je zajištěno.

odpad psiPROSÍME VŠECHNY, KDO DOSUD NEUHRADILI POPLATKY ZA ODPADY A PSY ZA ROK 2017, ABY TAK UČINILI CO NEJDŘÍVE!

Poplatky zůstaly nezměněny, tedy 400 Kč/osobu, resp. 400 Kč/rekreační objekt (kde není trvale hlášena žádná osoba), 40 Kč/psa. Poplatky je možné zaplatit také na bezhotovostně na účet obce: 231076571/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nemovitosti, za kterou platíte. Děkujeme.

cista vysocinaSDH Oslavička se ve spolupráci s obcí Oslavička opět zúčastní projektu Čistá Vysočina organizovaného krajem Vysočina. Cílem tohoto projektu je vyčistit okolí komunikací v blízkosti obce. Kraj Vysočina poskytl pytle na odpad a reflexní vesty a zajistí svoz odpadu. Se zastupiteli jsme se rozhodli akci podpořit. Zúčastněným poskytneme rukavice a po skončení úklidu bude v zasedací místnosti obecního úřadu připraveno občerstvení. Všichni jste na akci zváni. Protože kraj poskytl pouze dvě reflexní vesty, doporučujeme si vzít vlastní z důvodu vyšší bezpečnosti. Akce Čistá Vysočina proběhne v sobotu 22. 4. 2017. Sraz je ve 13 hodin u obecního úřadu.

Pokyny pro sběrače

Čistá Vysočina 2017

2017 DPUZdravý domov Vysočina za podpory obcí pořádá v rámci celorepublikového Dne proti úložišti tradiční pochod Budišovskem, který se koná v sobotu 22. 4. 2017. Nově jsou připraveny i cyklotrasy. Start je mezi 13. a 14. hodinou. Cíl je v 15.00 v pohostinství Hodov, kde je připraven doprovodný program.

Více na přiloženém plakátu.

  Obec Oslavička Telefon: 776 294 592 
  Oslavička 39 Telefon: 773 795 882
675 05 Rudíkov Telefon: 778 709 739
IČ: 00378305  Email: ou.oslavicka@seznam.cz

Michael Grabner Womens Jersey