foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Jste zde:

170610 Oslavicka Detsky denSrdečně Vás zveme na dětský den, který se koná v sobotu 10. 6. 2016 od 14 hodin v Oslavičce za OÚ. Pro děti jsou připraveny soutěže s odměnou, trampolína a skákací hrad. Můžete vidět i vůz hasičského záchranného systému. Občerstvení je zajištěno.

odpad psiPROSÍME VŠECHNY, KDO DOSUD NEUHRADILI POPLATKY ZA ODPADY A PSY ZA ROK 2017, ABY TAK UČINILI CO NEJDŘÍVE!

Poplatky zůstaly nezměněny, tedy 400 Kč/osobu, resp. 400 Kč/rekreační objekt (kde není trvale hlášena žádná osoba), 40 Kč/psa. Poplatky je možné zaplatit také na bezhotovostně na účet obce: 231076571/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nemovitosti, za kterou platíte. Děkujeme.

cista vysocinaSDH Oslavička se ve spolupráci s obcí Oslavička opět zúčastní projektu Čistá Vysočina organizovaného krajem Vysočina. Cílem tohoto projektu je vyčistit okolí komunikací v blízkosti obce. Kraj Vysočina poskytl pytle na odpad a reflexní vesty a zajistí svoz odpadu. Se zastupiteli jsme se rozhodli akci podpořit. Zúčastněným poskytneme rukavice a po skončení úklidu bude v zasedací místnosti obecního úřadu připraveno občerstvení. Všichni jste na akci zváni. Protože kraj poskytl pouze dvě reflexní vesty, doporučujeme si vzít vlastní z důvodu vyšší bezpečnosti. Akce Čistá Vysočina proběhne v sobotu 22. 4. 2017. Sraz je ve 13 hodin u obecního úřadu.

Pokyny pro sběrače

Čistá Vysočina 2017

2017 DPUZdravý domov Vysočina za podpory obcí pořádá v rámci celorepublikového Dne proti úložišti tradiční pochod Budišovskem, který se koná v sobotu 22. 4. 2017. Nově jsou připraveny i cyklotrasy. Start je mezi 13. a 14. hodinou. Cíl je v 15.00 v pohostinství Hodov, kde je připraven doprovodný program.

Více na přiloženém plakátu.

HUObci Oslavička bylo dne 7. 4. 2017 doručeno prostřednictvím datové schránky sdělení Ministerstva životního prostředí č. j. 781/560/17, kterým bylo oznámeno podání rozkladu SÚRAO č.j.: SURAO-2017-1098, k prodloužení doby platnosti rozhodnutí č.j. 1739/560/13; 67683/ENV/13 sp. zn. GEO 17/2013 ze dne 20.10.2014.
Zastupitelstvo obce Oslavička na svém zasedání č. 01/2017, které se konalo 8. 1. 2017, projednalo oznámení Ministerstva životního prostředí, ve kterém nám byl sdělen záměr o prodloužení průzkumného území Horka. Svým usnesením číslo ZAS/01/2017/03 tehdy jednohlasně zastupitelstvo obce rozhodlo o podání a vyjádření NESOUHLASNÉHO STANOVISKA k tehdy oznámenému záměru prodloužení průzkumného území Horka. Tímto se tedy znovu a opakovaně vyjadřujeme proti prodloužení doby platnosti rozhodnutí č.j. 1739/560/13; 67683/ENV/13 sp. zn. GEO 17/2013 ze dne 20.10.2014. S podaným rozkladem ze strany SÚRAO č.j.: SURAO-2017-1098 zásadně nesouhlasíme a žádáme Ministerstvo životního prostředí, aby neprodlužovalo PÚZZZK Horka.
Odůvodnění nesouhlasného stanoviska
Všech 9 dotčených obcí lokality Horka vyjádřilo 28. 7. 2016 na schůzce s ministrem průmyslu a obchodu nesouhlasné stanovisko, které jsme zaslali všem členům vlády.
Trváme na zastavení procesu vyhledávání na všech vytipovaných lokalitách a požadujeme nejprve schválení platné legislativy, která by dala obcím větší práva na hájení svých zájmů v tomto procesu. Před pokračováním průzkumných prací požadujeme schválení zákona o hlubinném úložišti a trváme na zastavení průzkumných prací do doby, než bude soudem rozhodnuto ve věci podaných žalob na rozhodnutí ministra životního prostředí o stanovení průzkumných území.

Žádost Ministerstva životního prostředí o stanovisko k rozkladu podaného SÚRAO 

Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o zastavení správního řízení 

Sdělení Ministerstva životního prostředí o záměru prodloužení doby platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území Horka 

bab67Zápis dětí se koná 4. května 2017 od 14 do 17 hodin formou dne otevřených dveří v MŠ, třída Včeličky. Více informací v příloženém dokumentu.

Během příštího týdne (13. - 19. 3.) bude v obci geodetická firma provádět výškové zaměření obce kvůli zpracování projektu splaškové kanalizace a centrální čistírny odpadních vod.

Prosíme občany o umožnění vstupu na soukromé pozemky. Děkujeme

MUDr. Judita Skoumalová oznamuje:

Ve dnech 13.3., 14.3. a 15.3.2017 bude v ordinaci Budišov i Rudíkov sama sestřička
Ve dnech 16.3. a 17.3.2017 čerpáme dovolenou. Zastupuje MUDr. Benáček, Budišov.

lekarMUDr. Judita Skoumalová informuje, že od 1. 2. 2017 přebírá po MUDr. Kvapilovi ordinaci praktického lékaře v Budišově a Rudíkově. Rozsah péče se nemění. Dochází ke ZMĚNĚ ORDINAČNÍCH HODIN. Více v přiloženém informačním letáku.

Tam jsou četné prostředky pro nejrůznější případy. Ve skutečnosti, on-drogerie vyplnit miliony on-line receptury každý den. Existují různé léky na mužské impotence lék. Máte-li zájem o Cialis kupon, patrně chtějí studovat o http://cialis-cz.com/. Kde si můžete čtení více informační o http://cialis-cz.com/kupon.html? Lékařský recenzi o cialis prodej uvádějí, že pánské Nejčastějším sexuálním problémem je erektilní dysfunkce. Obvykle lidé, kteří pijí nadměrně jako marihuana je obtížné dosáhnout erekce a zkroucení se na vztyčitelný dysfunkce léky. Takže je to závažný vědět o této věcí. Navíc, tam jsou některé z vysvětlení a farmaceutů jsou vždy schopni určit váš problém pomocí biologických testů. Takový problém je nejlépe řešit s odbornou pomoc, obvykle prostřednictvím poradenství s certifikovaným poskytovatelem zdravotní péče. Dobrý sex terapeut může nabídnout několik nových léčbu, která je lepší pro vaše okolností. Kvalifikovaný lékař posoudí otázku předpis pro vás za předpokladu, léky, včetně Cialis, je vhodný pro vás.

  Obec Oslavička Telefon: 776 294 592 
  Oslavička 39 Telefon: 773 795 882
675 05 Rudíkov Telefon: 778 709 739
IČ: 00378305  Email: ou.oslavicka@seznam.cz

Michael Grabner Womens Jersey