foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Jste zde:

nebezp odpadVe čtvrtek 5. 11. 2020 bude firma AVE provádět svoz nebezpečného odpadu. Pokud máte zájem o odvoz tohoto odpadu, přivezte ho nejpozději do 6:00 hod. 5. 11. 2020 do prostoru před hasičské garáže u obecního úřadu v Oslavičce. 

Seznam nebezpečných odpadů a informační leták:

 

Číst dál...

volbyStarostka obce Oslavička podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o z n a m u j e:

1. Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina a Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:

v pátek dne 2. října 2020 v době od 14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu dne 3. října 2020 v době od 8.00 do 14.00 hodin.

2. Místa konání voleb a volební okrsky:

OKRSEK č. 1
volební místnost: Obecní úřad Oslavička, kancelář starosty
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v obci: Oslavička

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (pro volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina platným občanským průkazem, cestovním pasem a pro volby do Senátu Parlamentu ČR občanským průkazem, cestovním pasem, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky).

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se tyto uskuteční:

v pátek dne 9. října 2020 v době od 14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu dne 10. října 2020 v době od 8.00 do 14.00 hodin.

Volič obdrží hlasovací lístky pro II. kolo voleb až ve volební místnosti.

Více zde.

 

SMSimageObec Oslavička se připojuje ke stávkové pohotovosti starostů vyhlášenou Sdružením místních samospráv ČR. Jejím důvodem jsou návrhy vládních změn v daňových zákonech v souvislosti s koronavirovou krizí, kdy chce vláda vzít obcím a městům 20 mld. Kč.

Prohlášení

NadaceCEZ 400x300 RGB svetlePozadi transparentni Nadace ČEZ podpořila dne 1. 4. 2020 naši žádost o dotaci v rámci grantového řízení Krizová pomoc 2020 na projekt „Ochranné pomůcky a dezinfekce pro občany obce Oslavička“ částkou 30.000 Kč. Díky tomu jsme byli schopni vybavit každého občana textilními rouškami, dezinfekcí a každou domácnost jednorázovými rukavicemi. 

hodinyZ důvodu aktuální mimořádné situace jsou pravidelné úřední hodiny až do odvolání zrušeny. Lze se na nich individuálně domluvit na tel. čísle: 776 294 592. Děkujeme za pochopení.

uzavirkaUzavírka silnice II/360 mezi Oslavičkou a Rudíkovem bude v termínu od 1. 4. do 30. 10. 2020. V této době dojde i ke změnám jízdních řádů. Jízdní řád 840209 spoj č. 9 zůstává beze změny. Z důvodu vzniklé mimořádné události – COVID 19 je po dobu prázdninového režimu dočasně přesunuta obslužnost zastávky Oslavička, do stávající zastávky Oslavička,rozc.

Více o uzavírce zde.

Změněné jízdní řady zde:
790311
840214
840214

odpad psiPROSÍME VŠECHNY, ABY POPLATKY ZA ODPADY A PSY ZA ROK 2020 UHRADILI BEZHOTOVOSTNĚ na účet obce: 231076571/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nemovitosti, za kterou platíte! Osobní výběr poplatků vzhledem k aktuální situaci v nejbližší době neproběhne.

Poplatky zůstaly nezměněny, tedy 400 Kč/osobu, resp. 400 Kč/rekreační objekt (kde není trvale hlášena žádná osoba), 40 Kč/psa. Děkujeme.

191201 StromecekSrdečně Vás všechny zveme na rozsvícení vánočního stromečku, které letos proběhne v neděli 1. 12. 2019 od 16.00 hodin u obecního úřadu. Děti předvedou krátké vystoupení, opět přijede nebeský pošťák, kterému budou mít děti možnost předat své dopisy pro Ježíška. Teplé občerstvení (svaření víno, medovina, dětský punč) zajištěno. Více informací na plakátku.

 

Kdo máte zájem o revizi komínů, která proběhne v sobotu 5. 10. 2019, přihlašte se prosím u některého ze zastupitelů nebo přímo u pana Švece do středy 2. 10. 2019.

  Obec Oslavička Telefon: 776 294 592 
  Oslavička 39 Telefon: 773 795 882
675 05 Rudíkov Telefon: 778 709 739
IČ: 00378305  Email: ou.oslavicka@seznam.cz

Michael Grabner Womens Jersey