foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Jste zde:

190519 OslSDHSbor dobrovolných hasičů v Oslavičce si Vás dovoluje pozvat na okrskovou soutěž, která proběhne dne 19. 5. 2019 v 13.00 hodin na hasičské trati u rybníku Horka, a to v kategoriích muži, ženy a mladí hasiči. Soutěž bude provedena dle platné směrnice hasičských sportovních soutěží. Občerstvení zajištěno.

cista vysocinaOslavička se opět zúčastní projektu Čistá Vysočina organizovaného krajem Vysočina. Cílem tohoto projektu je vyčistit okolí komunikací v blízkosti obce. Kraj Vysočina poskytl pytle na odpad a reflexní vesty a zajistí svoz odpadu. Se zastupiteli jsme se rozhodli akci podpořit. Zúčastněným poskytneme rukavice a po skončení úklidu bude připraveno občerstvení. Všichni jste na akci zváni. Protože kraj poskytl pouze dvě reflexní vesty, doporučujeme si vzít vlastní z důvodu vyšší bezpečnosti. Akce Čistá Vysočina proběhne ve čtvrtek 18. 4. 2018. Sraz je v 15.30 hodin u obecního úřadu.

Pokyny pro sběrače

Čistá Vysočina 2019

24f65a44 21f0 44ec 9b12 92d94cdff850V letošním roce koledníci Tříkrálové sbírky pořádané Charitou České republiky vybrali v Oslavičce 8.341 Kč. Všem dárcům srdečně děkují.
Více fotografií zde.

nebezp odpadVe čtvrtek 22. 11. 2018 bude firma AVE provádět svoz nebezpečného odpadu. Pokud máte zájem o odvoz tohoto odpadu, přivezte ho nejpozději do 6:00 hod. 22. 11. 2018 na vyhrazené místo vedle hasičských garáží u obecního úřadu v Oslavičce. 

Seznam nebezpečných odpadů a informační leták:

 

Číst dál...

181201 RozsviceniSrdečně Vás všechny zveme na rozsvícení vánočního stromečku, které letos proběhne v sobotu 1. 12. 2018 od 16.30 hodin u obecního úřadu. Děti předvedou krátké vystoupení, opět přijede nebeský pošťák, kterému budou mít děti možnost předat své dopisy pro Ježíška. Teplé občerstvení (svaření víno, medovina, dětský punč) zajištěno. Více informací na plakátku.

 

MikulasJako tradičně i letos proběhne mikulášská nadílka. Mikuláš, anděl a čerti začnou navštěvovat děti ve středu 5. 12. 2018 od 16.30 hodin.

volby zast

Ustavující jednání nového zastupitelstva obce Oslavička se konalo v pátek 2. listopadu 2018 od 20 hodin na obecním úřadě. Zápis a pozvánka z jednání zde.

Zastupitelstvo obce na svém ustavujícím jednání zvolilo pro volební období 2018 - 2022 takto:

1. starostka: Ing. Markéta Šulová, Ph.D.

2. místostarostka: Mgr. Miroslava Nezvalová

3. předseda finančního výboru: Luděk Zima

4. předseda kontrolního výboru: Dušan Koch

5. členové finančního výboru: Anna Kolouchová, Martin Teplý

6. členové kontrolního výboru: Kateřina Homolová, Libor Babáček

 

Číst dál...

Revize komínů pro ty, kteří se přihlásili, proběhne tuto sobotu 6. října 2018 do 8 hodin.

uz plan

POZOR ZMĚNA! VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚP OSLAVIČKA SE KVŮLI NUTNOSTI AKTUALIZOVAT ÚP ODKLÁDÁ Z 21. 9. 2018 NA 19. 10. 2018!!!

Veřejné projednání návrhu ÚP Oslavička se uskuteční v pátek 19. 10. ve 14:00 hodin v kanceláři obecního úřadu Oslavička.

Návrh ÚP bude vystaven od 17. 9. do 26. 10. 2018 k veřejnému nahlédnutí:

1. na obecním úřadě Oslavička

2. na MěÚ Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje

3. na www: http://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany-ve-spravnim-obvodu-orp-velke-mezirici

Veřejnou vyhlášku naleznete na úřední desce zde.

  Obec Oslavička Telefon: 776 294 592 
  Oslavička 39 Telefon: 737 868 737
675 05 Rudíkov Telefon: 773 795 883
IČ: 00378305  Email: ou.oslavicka@seznam.cz

Michael Grabner Womens Jersey