foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Jste zde:

180cs 1

MUDr. Milan Bušek, oznamuje že v termínu 6. 2. 2023 až 10. 2. 2023 nebude ordinovat z důvodu dovolené.

Zastupuje MUDr. Bártová v Hrotovicích. V akutních případech poskytne ošetření také MUDr. Janovský na DS Modřínová v Třebíči.

 

volbyStarostka obce Oslavička podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o volbě prezidenta republiky)


o z n a m u j e:

 

1. II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční:
v pátek dne 27. ledna 2023 v době od 14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu dne 28. ledna 2023  v době od 8.00 do 14.00 hodin.

2. Místa konání voleb a volební okrsky:

OKRSEK č. 1
volební místnost: Obecní úřad Oslavička, kancelář starosty
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v obci: Oslavička

Číst dál...

volbyStarostka obce Oslavička podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o volbě prezidenta republiky)


o z n a m u j e:

 

1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční:
v pátek dne 13. ledna 2023 v době od 14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu dne 14. ledna 2023  v době od 8.00 do 14.00 hodin.

2. Místa konání voleb a volební okrsky:

OKRSEK č. 1
volební místnost: Obecní úřad Oslavička, kancelář starosty
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v obci: Oslavička

Číst dál...

180cs 1 

MUDr. Judita Skoumalová oznamuje, že v době 22.12. 2022 - 1.1. 2023 bude čerpat dovolenou. Zastupuje MUDr. Benáček Zdeněk.

nebezp odpadVe pátek 4. 11. 2022 bude firma AVE provádět svoz nebezpečného odpadu. Pokud máte zájem o odvoz tohoto odpadu, přivezte ho nejpozději do 6:00 hod. 4. 11. 2022 do prostoru před hasičské garáže u obecního úřadu v Oslavičce. 

Seznam nebezpečných odpadů a informační leták:

 

Číst dál...

volbyStarostka obce Oslavička podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
o z n a m u j e:

1. Volby do zastupitelstva obce Oslavička se uskuteční:
v pátek dne 23. září 2022 v době od 14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu dne 24. září 2022  v době od 8.00 do 14.00 hodin.

2. Místa konání voleb a volební okrsky:

OKRSEK č. 1
volební místnost: Obecní úřad Oslavička, kancelář starosty
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v obci: Oslavička

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Více informací zde.

odpad psiPROSÍME VŠECHNY, ABY POPLATKY ZA ODPADY A PSY ZA ROK 2022 UHRADILI BEZHOTOVOSTNĚ na účet obce: 231076571/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nemovitosti, za kterou platíte! Osobní výběr poplatků pouze ve výjimečných případech po předchozí domluvě s paní Babáčkovou.

Poplatky za odpad se dle Vyhlášky č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, zvýšily z 400 Kč na 500 Kč za osobu, resp. za rekreační objekt za rok. Prosíme tedy o platbu poplatků takto:

  • za odpady: 500 Kč/osoba, resp. 500 Kč/rekreační objekt (kde není trvale hlášena žádná osoba),
  • za psy: 40 Kč/pes

Děkujeme.

popelniceZastupitelstvo obce Oslavička se na svém zasedání dne 3. 12. 2021 usnesením č. ZAS/05/2021/04 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Její plné změní je zde.

Nejdůležitější změnou je změna sazby poplatku ze 400 Kč na 500 Kč za osobu za rok, resp. 500 Kč za rekreační objekt.

Vyhláška nabývá platnosti 1. 1. 2022. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 2. 12. 2016.

  Obec Oslavička Telefon: 776 294 592 
  Oslavička 39 Telefon: 773 795 882
675 05 Rudíkov Telefon: 778 709 739
IČ: 00378305  Email: ou.oslavicka@seznam.cz

Michael Grabner Womens Jersey